نام سفارشتصویر سفارشقیمتتعدادافزودن به سبد سفارش
تبدیل نوار کاست به MP3تومان15,000
تبدیل فیلم پروژکتور ۸ میلی متری به DVDتومان15,000
تبدیل فیلم پروژکتور ۱۶ میلی متری به DVDتومان15,000
تبدیل فیلم پروژکتور سوپر ۸ به DVDتومان15,000
تبدیل فیلم Hi-8 به DVDتومان25,000
تبدیل فیلم Mini-DV به DVDتومان25,000
تبدیل فیلم بتامکس Betamax به DVDتومان30,000
تبدیل فیلم DV-Cam به DVDتومان25,000
تبدیل فیلم هندی کم VHS-C به DVDتومان25,000
تبدیل فیلم VHS به DVDتومان30,000
تبدیل صفحه گرامافون به MP3تومان25,000
اسکن عکس ۱۲*۹تومان1,600
اسکن عکس ۱۵*۱۰تومان1,600
اسکن عکس ۱۸*۱۳تومان1,600
اسکن عکس ۲۱*۱۶تومان2,600
اسکن عکس ۳۰*۲۰تومان3,600
اسکن عکس ۴۰*۳۰تومان4,600
اسکن عکس ۵۰*۴۰تومان5,600
اسکن عکس ۷۰*۵۰تومان6,600
اسکن عکس ۹۰*۶۰تومان7,600
اسکن عکس ۱۰۰*۷۰تومان8,600