صدای عزیزانتان و خاطرات گذشته شما را  ماندگار می کنیم !

نوار های کاست و صفحه های گرامافون بدلیل مغناطیسی بودن تحت عوامل محیطی ، امواج و میدان های مغناطیسی همواره در معرض غیر قابل استفاده شدن هستند .

انواع رسانه صوتی

نوار کاست

صفحه گرامافون

کیفیت و قیمت مناسب :

اعتقاد داریم که از جدیدترین دستگاه ها و تکنولوژی روز دنیا جهت ارتقاء کیفیت رسانه صوتی استفاده کنیم و تراک بندی و نویز گیری انجام گردیده و با قیمت مناسب در خدمت مشتریان عزیز قرار گیرد .

 

امنیت و گارانتی :

ما همواره مشتریان را از خانواده خود دانسته و در حفظ و نگهداری امانت آنها ، با استفاده از پرسنل خانوادگی ( اپراتور خانم )در محیطی کاملا قرنطینه ، با استفاده از دستگاههای پیشرفته ، رسانه صوتی شما را  به فایل صوتی تبدیل نموده و هیچگونه کپی و یا نسخه ای از آنها ایجاد نمی شود و رسانه صوتی خدمت مشتریان عزیز تقدیم می گردد.