امکان ثبت سفارش خدمات در صفحه اصلی از ۳ قسمت امکانپذیر است که با فلش و کادر قرمز در عکس زیر مشخص شده است .